Üç Kümbetler

Üç Kümbetler, Anadolu’da bulunan anıt
mezar
ların en güzel örnekleri arasında yer almaktadır.
Üç kümbetten en büyüğünün Emir Saltuk’a ait
olduğu ve 12’inci yüzyılın sonlarında yapıldığı sanılmaktadır.
Diğer kümbetlerin kime ait oldukları bilinmezken bunlarında
14’üncü yüzyılda inşa edildikleri tahmin edilmektedir.
Kümbetlerin yanında bulunan kare şeklindeki küçük yapının ne
olduğu konusunda ise farklı görüşler bulunmaktadır. Bunun da
bir kümbet veya mescit olduğu belirtilmektedir. Üç kümbetler,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1956 yılında onarılmıştır.

Emir Saltuk Kümbeti, kesme taştan yapılmıştır.
Sekizgen gövdeli, yüksek kasnaklı ve üzeri kubbe ile konik
karışımı basık bir külahla örtülüdür. İki renkli kesme taştan
yapılan kümbetin üçgen alınlıklarında, yuvarlak kemerli, kasnak
nişlerinde boğa, yılan, yarasa, kartal gibi hayvan kabartmaları
bulunmaktadır. Bu kabartmalar, Orta Asya Türk
takvimlerinde yer alan burç figürlerini andırmaktadır.
Nişlerden birinin içerisindeki boğa boynuzları arasında insan
başı işlemesi dikkat çekmektedir. Emir Saltuk Kümbeti’nin sekiz
cephesinin dört yüzünde birer çift pencere yer almaktadır.
Kümbetin, kuzey yönünde bulunan giriş kapısının saçakları
üzerinde geometrik bezeme ile çiçek ve hayvan figürleri
görülmektedir.

Emir Saltuk Kümbeti’nin güneydoğusunda bulunan ikinci kümbetin
alt kısmı, kare planlı ve on iki cephelidir. Bu kümbet gri
renkte bir taştan yapılmıştır. Üstte bir küçük, altta ise
bezemeli üç büyük penceresi bulunmaktadır. Bu kümbetin güney
cephesindeki penceresi aynı zamanda mihrap görünümündedir.
İkinci kümbete 4 metre uzaklıktaki üçüncü kümbet yöresel keyek
taşından yapılmıştır. Üçüncü kümbet, on iki cepheli ve dört
pencerelidir. Kuzey yönünde giriş kapısı bulunan kümbetin, iç
kısmında oldukça güzel bezenmiş mihrabı yer almaktadır.
Kümbetin üzerini örten konik külahın kasnağında Emir Saltuk
Kümbeti’ne benzeyen süslemelere yer verilmiştir.

Kaynak: (Erzurum Gezi Rehberi Kitabı Tablet
İletişim Yayınevi)

Erzurum Gezilecek Yerler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir