Ankara’da Gezilecek Yerler

Ankara'da Gezilecek Yerler

Anıtkabir Atatürk Ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

Anıtkabir’de tören alanından Anıt bloğuna doğru bakıldığında, sağda yer alan Misak-ı Millî Kulesi’nin kapısından girilen müze, 21 Haziran 1960 tarihinde Anıtkabir Atatürk Müzesi adıyla açılmıştır.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/20171113134357515_ANKARA%20Anitkabir%20%20Murat%20OCAL%20(42)(2).jpg

2001 yılında Anıtkabir Komutanlığı’nın hazırladığı proje doğrultusunda müzeye, Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu şeref salonunun altında bulunan yaklaşık 3 bin metrekarelik sütunlu alanın da eklenmesine karar verilmiştir. Bu projenin hayata geçmesiyle müze 5 bin 200 metrekarelik sergi alanına ulaşmıştır. 26 Ağustos 2002 tarihinde yeni eklenen bölümlerle birlikte devlet töreniyle açılan müze bu tarihten itibaren, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi adını almıştır.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/20171113134434175_ANKARA%20Anitkabir%20%20Murat%20OCAL%20(67).jpg

Müze dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Atatürk’ün kullandığı eşyalar, kendisine yabancı devlet adamları tarafından hediye edilen eşyalar ile Atatürk’ün manevi evlatlarından Afet İnan, Rukiye Erkin ve Sabiha Gökçen tarafından müzeye bağışlanan Atatürk’e ait eşyalar bulunmaktadır.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/20171113134416141_ANKARA%20Anitkabir%20%20Murat%20OCAL%20(59)(2).jpg

İkinci bölümde, Çanakkale Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’un anlatıldığı panorama ile yağlı boya tablolar yer alır. Bu bölümde ziyaretçilere Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda yaşanan güçlükler hissettirilmeye çalışılmaktadır. 

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/20171113134340245_25%20ANKARA%20ANITKABIR%20SERVET%20UYGUN(1).jpg

Üçüncü bölümde, Millî Mücadele ve devrimlerin anlatıldığı galeriler ile Mustafa Kemal Atatürk’ün mezar odası yer alır. Bu bölümde 1919-1938 yılları arasında, Atatürk dönemine ilişkin olaylar Türkçe ve İngilizce açıklamalarla anlatılmaktadır.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/27082014_21c67460-fc84-4906-b92a-2370bd5d50cf%20(1).JPG

Dördüncü bölümde, Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphanesinde yer alan 3.123 adet kitabın sergilendiği Atatürk Özel Kitaplığı bulunmaktadır. Anıtkabir’in inşası, Atatürk’ün hayatı ve Anıtkabir’de yapılan törenlerin belgelerinin yer aldığı bilgisayarlar da bu bölümde yer almaktadır.

Müze haftanın her günü ziyarete açıktır.

Kaynak: Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. Ankara Rehberi. (2014)

Duatepe Anıtı

Duatepe Anıtı Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası sayılan Sakarya Meydan Savaşı’nın yapıldığı son savunma hattı üzerindeki Gazi Tepe, Türbe Tepe ve Mangal Dağı’nın ağaçlandırılmasıyla yapılmıştır. Duatepe’de Ekim 1999 tarihinde çalışmalar başlamış ve 20 bin ağaç dikilmiş ve anıt tamamlanarak 12 Eylül 2000 tarihinde açılmıştır. Polatlı, Duatepe Anıtı otopark, bağlantı yolu, yürüme yolu, tören alanı ve anıt olmak üzere beş kısımdan oluşur. Anıt duvarlarında Duaepe’deki 81 şehidin pirinç harflerle yazılmış bilgileri yer alır. Anıtın ve heykellerin yaratıcısı Devlet Sanatçısı heykeltıraş Metin Yurdanur’dur.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/11012013_5ad757b8-b15b-4881-b2db-e28914ea0a8f(1).JPG

Duatepe’nin Önemi

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Eylül 1921 tarihinde başlattığı taarruzla düşmandan geri alınan ilk tepedir. Duatepe düşmanın Ege Denizi’ne dökülünceye kadar kovalandığı, sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktasıdır.

Anıt simgesel olarak Anadolu halkının Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde coşkun bir ırmak gibi zafere ve uygarlığa koşma öyküsünü anlatır. Mustafa Kemal’in şahlanan atının üzerindeki figürü Türk Milleti’nin önderi olmaktan duyduğu gurur ve mutluluğu ifade eder. Geri planda yer alan Atatürk, İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak’ın heykelleri emir komuta birliğini, Halide Edip Adıvar’ın heykeli ise Türk kadınının Kurtuluş Savaşı’na katkısını anlatır. Atatürk ve yaverinin dürbünle ovayı izledikleri sahne ise biraz sonra kazanılacak olan zaferi ve ardından gelecek bağımsızlığı umutla bekleyen Türk Ulusu’nu ifade eder.

Duatepe, Mustafa Kemal Paşa’nın Gazi Tepe’den attan düşmesi sonucu kaburga kemiklerinin kırılmasına rağmen görevini ısrarla sürdürdüğü ve bu nedenle Türk’ün azim ve kararlılığının simgesi olmuştur. Anıtta bulunan iki bayraktan biri 38’inci Alay’ın sancağını, diğeri ise Türk Bayrağı’nı ifade eder. Ayrıca Mustafa Kemal’in şahlanan atının üzerindeki figürü, bir çoğun en çok sevdiği oyuncağı ile oynarken yaşadığı mutluluğu ve heyecanı ifade eder. 

Mavi Göl (Bayındır Barajı)

Ankara’ya 12 kilometre uzaklıkta, Samsun yolu üzerinde yer alır. 2 bin 400 metrekare alanı kapsayan ve içinde dev ağaçların bulunduğu park adını Bayındır Barajı içindeki 6 milyon metreküp hacmindeki mavi suyundan alır. Ankara’nın doğusunda bulunan Bayındır Barajı, 2005 yılında Ankaralıların piknik yapabileceği ve hoşça vakit geçirebilecekleri bir dinlenme ve eğlence merkezine dönüştürülerek Mavi Göl adıyla hizmete açılmıştır.

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci TBMM Binası)

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Tarihçesi

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası, 1915 yılında, İttihat ve Terakki Fırkasınca kulüp binası olarak kullanılmak üzere, Enver Paşa’nın emriyle Evkaf (Vakıflar İdaresi) mimarı Salim Bey tarafından projelendirilmiş ve projeyi yürütme görevi, dönemin İttihat ve Terakki Fırkası Ankara temsilcisi Mahmut Şevket (Esendal) Bey’e; proje yapım işi ise Kolorduda görevli olan askerî mimar Hasip Bey’e verilmiştir. Hasip Bey, binanın kâgir kısmını başarı ile bitirmiş ancak çatı ve diğer bölümler, sürmekte olan savaş ve yaşanan malzeme sıkıntısı nedeniyle yarım kalmış; Mimar Hasip Bey de Kurtuluş Savaşı sırasında şehit düşmüştür.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/I_TBMM%20Binas%c4%b1%2c%20Millet%20Bah%c3%a7esinden%20g%c3%b6r%c3%bcn%c3%bcm%20(Ankara%20B%c3%bcy%c3%bck%c5%9fehir%20Belediyesi%20Ar%c5%9fivi).jpg

Milli Mütareke döneminde, Kasım 1918’de bir grup İngiliz ve Fransız askerleri Ankara’ya gelmiş, İngiliz askerleri Cebeci taraflarına Fransız askerleri ise Millet Bahçesine yerleşmiştir. Fransız askerlerinin başındaki komutan ise henüz çatısının bir bölümü örtülmemiş olan bu binaya yerleşmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasından sonra Ankara’da ilk ciddi protesto mitingleri başlaması üzerine İngilizler; 27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya gelmesi üzerine de Fransızlar Ankara’yı terk etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasına karar verildiğinde, Ankara’da Meclisin toplanabilmesi için gerekli büyüklük ve donanıma sahip bir binanın bulunmadığı görülmüştür. Bu şartlar altında, inşası yarım kalan İttihat ve Terakki Fırkası Kulüp Binası’nın Meclis Binası olarak kullanılmasına karar verilerek binanın onarılması ve tamamlanması görevi de (sonradan 1. Dönem Bursa Mebusu olan) Necati Bey’e verilmiştir.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/1924%20ULUS%20%c4%b0STASYON%20CADDES%c4%b0%20I_%20MECL%c4%b0Ss.jpg

*Resimde Osmanlı Türkçesi ile Ankara Millet Meclisi yazmaktadır.

Ankara taşı olarak bilinen pembe-mor renkli yerel andezit taşıyla inşa edilen ve “Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu”nun Ankara’daki ilk örneklerinden olan bina, Ankaralıların evlerinden ve Ulucanlar’daki Numune Mektebinden (şimdiki Cumhuriyet İlköğretim Okulu) getirilen kiremitlerle, halkın özverileri ile tamamlanmıştır. 23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanılan bina, daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi olarak kullanılmış ve aynı dönemde kısa bir süreliğine Hukuk Mektebine de ev sahipliği yapmıştır. 1952 yılında Maarif Vekâletine (Millî Eğitim Bakanlığı) devredilmiş, 1957 yılında Bakanlık Komisyonunca alınan kararla müzeye dönüştürülmek üzere çalışmalara başlanmış ve 23 Nisan 1961 tarihinde “Büyük Millet Meclisi Müzesi” adıyla halkın ziyaretine açılmıştır.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/tbmm%203.jpg

“Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılını Kutlama Programı” çerçevesinde, Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yenileme çalışmaları sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde “Kurtuluş Savaşı Müzesi” adıyla ziyaretlere açılan müze günümüzde TBMM Başkanlığı bünyesinde hizmet vermektedir.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/%c3%96n%20Cephe.JPG

I. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı

23 Nisan 1920’de Ulus’taki binanın etrafında binlerce kişi Meclisin açılışını heyecanla beklemiştir. Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan cuma namazını takiben coşkulu bir törenle açılan Meclis, 115 temsilci ile ilk toplantısını yapmıştır. En yaşlı üye sıfatıyla geçici başkanlık görevini üstlenen Sinop Mebusu Şerif Bey’in açılış konuşmasının ardından, Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa söz alarak Meclisin hangi azalardan teşekkül edeceğine dair aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/eski%2023%20nisan%201%20meclis.jpg

“Yüce Meclisiniz bildiğiniz gibi olağanüstü yetkilere sahip olarak yeniden seçilmiş saygıdeğer milletvekilleriyle, taarruz ve işgale uğramış saltanat merkezinden canlarını kurtararak buraya gelen saygıdeğer milletvekillerinden oluşmuştur. Kaçıp gelebilecek milletvekilleriyle birlikte bir Yüce Meclisin meydana getirilmesi ancak yeni uygulanan seçim tarzıyla söz konusu olmuştur. Bu anda Meclisiniz yasal olarak toplanmış bulunmaktadır.”

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/cumhuriyet%2023%20nisan.jpg

Meclisin 24 Nisan 1920 günü yapılan ikinci toplantısında Mustafa Kemal Paşa oy birliğiyle Meclis Başkanlığına seçilmiştir. Mustafa Kemal Paşa bu toplantıda uzun ve anlamlı bir konuşma yapmış; “Artık Yüce Meclisin üzerinde bir güç yoktur.” diyerek Meclisin önemini vurgulamıştır.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/es.jpg

Kurtuluş Savaşı, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın başarılı yönetimi ve Birinci Büyük Millet Meclisinde alınan hayati kararlar sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Ayrıca; 20 Ocak 1921’de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Anayasası olan Teşkilatı Esasiye Kanunu, 12 Mart 1921’de İstiklal Marşımız ve 1 Kasım 1922’de Saltanatın Kaldırılması bu Mecliste kabul edilmiştir. Öte yandan 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması, 13 Ekim 1923’te Ankara’nın Başkent Oluşu ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in İlanı kararları da bu Meclis çatısı altında alınmış; ayrıca Gazi Mustafa Kemal Paşa, yine bu Mecliste Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/MKP%20Ba%c5%9fkanl%c4%b1k%20K%c3%bcrs%c3%bcs%c3%bcnde%201%20(2)(3).jpg

(Mustafa Kemal Paşa Başkanlık Kürsüsünde, Fotoğraf üzerine suluboya)

Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin Bölümleri

Koridor

42 metre uzunluğundaki koridorun sağ ve sol duvarlarında; Refik Epikman’ın “Atatürk Mecliste Konuşuyor” ve “O Gün”; Saip Tuna’nın “Atatürk’ün Seğmenler Tarafından Karşılanışı”; Mehmed Ruhi Arel’in “Çanakkale Savaşı”; Mehmet Sami Yetik’in “Çanakkale Savaşı Düşman Kaçtıktan Sonra” ve Cevdet Bilgişin’in “Türk Süvarilerinin Akını” isimli tablolar ile Genel Kurul Salonundaki oturumu gösteren fotoğraflar sergilenmektedir.  

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/koridor(3).jpg

Mescit

1920 – 1924 yılları arasında Mescit olarak kullanılan oda. Müze girişinin sağındaki ilk odadır. Sade bir görünümü olan bu odada, halı seccadeler ve rahleler sergilenmektedir. Rahlelerin ikisi Şam işi tekniğinde sedef kakmalı, diğer ikisi ise oldukça sadedir. Odanın bir duvarında kavukluk üzerinde Kur’an-ı Kerim, diğer duvarda da 1920 tarihli sancak asılı durmaktadır.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/mescit(3).jpg

Reis (Meclis Başkanı) Odası

Meclis Başkanı Odası olarak kullanılan oda. Koridorun sağındaki ikinci odadır. Mustafa Kemâl Atatürk’ün çalışma odası ve aynı zamanda yaver odası olarak kullanılmıştır. Sade görünümlüdür ve ilk hâli bozulmadan teşhir edilmektedir. Odada masa, hokka takımı, zil, sehpa gibi eserlerle birlikte karşılıklı duran iki halı pano ve Atatürk’ün fotoğrafı teşhir edilmektedir.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/reis%20odas%c4%b1(1).jpg

Genel Kurul Salonu

Koridorun sağında üçüncü oda olarak yer alan ve dikdörtgen formunda olan bu bölüm binanın en büyük salonudur ve Genel Kurul Salonu olarak kullanılmıştır. Tekne tavan ile örtülü olan ve ilk hâli korunarak teşhir edilen salonun ortasında Başkanlık ve Divan Üyeleri kürsüsü, kürsünün arkasında “Ve Şâvirhüm fi’l emr” yazılı levha ve kürsünün hemen önünde de Zabıt Kâtipleri kürsüsü yer almaktadır. Bu kürsünün karşısındaki sıralar Bakanlar Kurulu, yanlardakiler ise milletvekili sıraları olarak kullanılmış; sağdaki balkon kordiplomatik (elçi ve elçilik görevlileri topluluğu), soldaki balkon dinleyiciler, balkon altları ise yerli ve yabancı basın temsilcilerine ayrılmıştır. Salonda bulunan kürsünün 1922 yılında yapıldığı düşünülmektedir. İlk kürsünün, 1922 yılında Meclis’i Kayseri’ye taşıma fikrinin tartışılması esnasında Kayseri Lisesi’ne gönderildiği bilinmektedir. Bu fikirden vazgeçildikten sonra yeni bir kürsünün yapılmış olabileceği kuvvetle muhtemeldir. Sıralar Muallim Mektebi (Ankara Öğretmen Okulu) ile şimdiki Atatürk Lisesinin ilk binası olan Mektebi Sultanisinden (Taş Mekteb); sonradan elektrikli hâle getirilen iki petrol lambası ile sac sobalar civar kahvehanelerden, büro malzemeleri ise resmî dairelerden getirilerek millet egemenliğine dayanan İlk Meclis Binası’nın temelleri milletimiz ile birlikte burada atılmıştır. Salonda kürsü, soba ve sıraların yanı sıra hokka takımları, çan ve Atatürk büstü teşhir edilmektedir.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/genel%20kurul%20salonu(1).jpg

Başkatip Odası

Koridorun sağında dördüncü oda olarak yer alan ve TBMM’nin Birinci Döneminde Başkâtip odası olarak kullanılan bu oda, günümüzde sunum odası olarak kullanılmaktadır.

Mebuslar Odası

Koridorun sonunda yer alan bu oda; tutanak ve kanunlar kalemleri, evrak ve yazı işleri kalemi, müdür, muavin, kâtip ve memurların bir arada bulunduğu “Kalem” olarak adlandırılan odadır. Günümüzde burada bulunan vitrinlerde, milletvekilleri ve TBMM memurlarına ait mavzer, İstiklal Madalyası, maaş vesikası, tespih, şemsiye, kimlik belgesi gibi kişisel eşyalar teşhir edilmektedir. Ayrı bir vitrinde de Atatürk’ün bastonu, mavzeri ve çeşitli dönemlerde kullandığı mühürler teşhir edilmektedir.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/mebuslar%20odas%c4%b1.jpg

Haberleşme ve Silah Odası

Komisyonlar Odası. Soldaki dördüncü oda olup Mecliste çeşitli konuların komisyonlar tarafından incelendiği odadır. Odanın sağ tarafında su soğutmalı ve şeritli makineli tüfekler ile sol tarafında manuel telefon santrali, şifre makinesi, manyetolu telefon (sahra telefonu), mors alıcı ve verici ile mors yazıcı teşhir edilmektedir.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/haberle%c5%9fme%20ve%20silah%20odas%c4%b1.jpg

Kulis-Toplantı Salonu Uzantısı

Koridorun solundaki üçüncü odadır ve mebusların oturumlara ara verdiğinde Meclis Kulisi olarak kullanılmıştır. Bu odada Krupp ve Skoda marka gibi yabancı firmalar ile İmalat-ı Harbiye tarafından yapılan modelleri, gümüş yemek takımı ile gümüş bina maketi sergilenmektedir.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/Kulis-Toplant%c4%b1%20Salonu%20Uzant%c4%b1s%c4%b1.jpg

Şer’iye Encümeni Odası

Anayasa Komisyonu Odası. Koridorun solundaki ikinci odadır ve burada yasa tekliflerinin Anayasa’ya uygunluğu görüşülmüştür. Odada; Lozan Anlaşması’nın imzalandığı masa, ahşap dosya dolapları, Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nun müsveddeleri ve İstiklâl Madalyaları teşhir edilmektedir.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/%c5%9eer%e2%80%99iye%20Enc%c3%bcmeni%20Odas%c4%b1.jpg

Riyaset Divanı

Başkanlık Divanı odası olarak kullanılmıştır. Girişte, koridorun solundaki ilk odadır. Bakanlar Kurulu (İcra Vekilleri Heyeti) odası olarak kullanıldığı gibi, Riyaset (Başkanlık) Divanı odası olarak da kullanılmıştır. Ayrıca Gazi Mustafa Kemâl Paşa’nın zaman zaman bu odada çalıştığı bilinmektedir. Sol taraftaki panoda ilk Riyaset Divanı üyeleri, sağ taraftaki panoda ise Muvakkat (Geçici) İcra Encümenlerinin fotoğrafları bulunmakta ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılan hokka takımları teşhir edilmektedir.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/riyaset%20divan%c4%b1.jpg

Kurtuluş Savaşı  Müzesi’ne Nasıl Gidilir?

Ulus meydanında yer alan Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne metro, otobüs veya dolmuşlarla Ankara’nın birçok yerinden ulaşmak mümkündür. Metroyu tercih edenler Ulus durağında inerek beş dakikada, otobüs veya dolmuş seçeneğini tercih edenler ise Ulus meydanında bulunan duraklarda inerek bir kaç dakikada ulaşabilir. 

Kurtuluş Savaşı Ziyaret Günleri: Her gün ziyaret edilebilir.

Kurtuluş Savaşı  Müzesi Ziyaret Saatleri Yaz Dönemi: 08.45-19.00 (15 Nisan – 31 Ekim)

Kurtuluş Savaşı Müzesi Ziyaret Saatleri Kış Dönemi: 08.45-18.00 (1 Kasım – 14 Nisan)

Müzeyi sanal olarak ziyaret etmek için tıklayınız

Etnografya Müzesi

Ankara Etnografya Müzesi, Ankara’nın Namazgâh adı ile anılan semtinde Müslüman mezarlığı olan tepede kurulmuştur. Yapının mimarı Cumhuriyet Dönemi’nin önemli mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu’dur. Türkiye’de müze binası olarak yapılan ilk yapıdır. Müzenin önünde bulunan bronzdan yapılmış at üzerinde Atatürk heykeli 1927 yılında İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından yapılmıştır. Halktan toplanan eserlerle 18 Temmuz 1930 tarihinde halkın ziyaretine açılmıştır.

1938 yılında Atatürk’ün vefatından sonra, müzenin iç avlusu 15 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun geçici istirahatgahı olmuştur. Müzenin iç kısmında bulunan mermer yazıtta “Burası 10.11.1938 tarihinde sonsuzluğa ulaşan Atatürk’ün 21.11.1938 tarihinden 10.11.1953 tarihine kadar yattığı yerdir.” yazısı yer almaktadır.

Etnografya Müzesi Anadolu’nun Türk-İslam Dönemi‘ne ait eserlerinin sergilendiği bir müzedir. Salonlarında sırasıyla, giyim-kuşam, işleme, takı, kına gecesi konulu sergi, damat tıraşı konulu sergi ile hamam kültürü konulu sergiler bulunur. Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait dokuma örnekleri (halı-kilim), maden sanatı örnekleri ve bakırcılığa ait araç ve gereçler, kahve kültürü konulu sergi, kaşıklar, Türk odası ve sünneti töreni konulu sergiler ile Türk çini, seramik, cam, silah, yazma eserler, levhalar ve Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait seçkin ahşap eserler yer almaktadır. Ayrıca Besim Atalay koleksiyonuna ait eserlerden oluşan bir teşhir salonu bulunmaktadır.

Etnografya Müzesi Ziyaret Saatleri Yaz Dönemi: 08:30-18:45

Etnografya Müzesi Ziyaret Saatleri Kış Dönemi: 08:30-16:45

Etnografya Müzesi Tatil Günleri: Dini bayramların ilk günü öğlene kadar

Müzeyi sanal olarak gezmek için tıklayınız.

Elmadağ Kayak Merkezi

Elmadağ Kayak Merkezi Ankara’ya 26 kilometre uzaklıkta Elmadağ ilçesine bağlı Yakup Abdal köyünde yer alır. Kayak tesisleri ve dağ evinin bulunduğu Elmadağ ilçesi, kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin rağbet ettiği bir kayak ve dağcılık merkezidir.

Elmadağ kayak merkezinde kışın kar kalınlığı 30–40 santimetreyi bulmaktadır. Karın yerde kalış suresi ortalama 105 gündür. Merkezde 650 metrelik bir kayak parkuru ve 300 ve 650 metrelik 2 adet teleski bulunmaktadır.

Kayak merkezinde, lokanta ve kafeteryası bulunan turistik bir tesis olan Elmadağ dağ evinin yanı sıra bazı kurum ve kuruluşların kendi çalışanları için yaptırdıkları tesisler de bulunmaktadır.

Devlet Mezarlığı Müzesi

Devlet Mezarlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Cumhuriyetimizin kuruluşuna hayat veren Ulu Önder Atatürk’ün yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi komutanlarının defnedilmesi için 2549 sayılı kanunla kurulmuş olup, 30 Ağustos 1988 tarihinde devlet töreniyle açılmıştır. 08.11.2006 tarihinde kanun hükmünde değişikliğe gidilerek, TBMM başkanları ve Başbakanların da Devlet Mezarlığı’na defnedilmesi karara bağlanmıştır.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/20200321141307998_Devlet%20Mezarligi%20Muzesi%201.JPG

Müze binası, giriş ve alt kat olmak üzere iki bölümden oluşur. Devlet Mezarlığı Müzesi‘nde defnedilen Cumhurbaşkanlarına ve İstiklal Savaşı komutanlarına ait eşya, resim ve belgeler sergilenmektedir. Ayrıca ziyaretçilere müze alt katında yer alan yansıtım cihazları ile Devlet Mezarlığını tanıtıcı film, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili çeşitli filmler gösterilmektedir. Ulu Önder Atatürk’ün emri ile 1931 yılında yaptırılmış olan Karadeniz Havuzu, Devlet Mezarlığı inşaatı kapsamında yenilenmiştir. Havuz çevresinde düzenlenen dinlenme alanına gelen ziyaretçilere hizmet verilmektedir. Bununla birlikte 19 Mayıs 1919 tarihinden başlayarak Cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan tarih; heykel ve simgelerle canlandırılmış ve “Cumhuriyet Tarihi Yolu” da ziyarete açılmıştır.

Devlet Mezarlığı Müzesi Ziyaret Saatleri Yaz Dönemi: 11.00-19.00

Devlet Mezarlığı Müzesi Ziyaret Saatleri Kış Dönemi: 09.30-16.30

Devlet Mezarlığı Müzesi Hafta Sonu Ziyaret Saatleri: 10.00-17.00

Kaynak: Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü. Ankara Rehberi. (2014)

Kurtboğazı Barajı

İstanbul yolu üzerinde 56’ncı kilometrede yer alır. Piknik alanlı, yüzme havuzu ve restoranı bulunan barajın gölü su sporları için elverişlidir.

Altınpark

İrfan Baştuğ Caddesi üzerinde 640 bin metrekarelik alanda hizmet vermektedir. Park alanında uluslararası fuar etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir fuar merkezi yer alır. Feza Gürsoy Bilim Merkezi, küçük ziyaretçilerin gezip eğlenebileceği ve deneyler yaparak bilim dünyası ile tanışacakları ideal bir mekândır. Kapalı ve açık spor alanları, açık ve yarı açık gösteri amfileri, Türk, İtalyan ve Çin lokantaları, Türk Sokağı ve Tepe Hanı gibi dinlenme ve eğlence merkezleri her yaşta insana hizmet veren mekânlardır. Ayrıca, gölet ve bahçeler, üretim sahaları, olimpik yüzme havuzu, mini golf sahası, At tavlası ve kültür merkezi gibi mekânlar dinlenme ve eğlence alanlarını oluşturlar.

Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşk

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Yerleşkesi içinde yer alan Atatürk Müze KöşküMustafa Kemal Atatürk’ün 1921-1932 yılları arasında konut ve çalışma mekânı olarak kullandığı evdir.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/20200322153008315_Cumhurbaskanligi%20Ataturk%20Muze%20Kosk%20%202.jpg

Pembe Köşk’e taşınıncaya kadar Gazi Mustafa Kemal’in ikametgahı olan, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden, Atatürk’ün, Cumhuriyet’in kurulması dâhil, devrimleri planladığı bu yapı 1950 yılında müze olarak halka açılmıştır. 

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/20200322152959065_Cumhurbaskanligi%20Ataturk%20Muze%20Kosk%20%201.jpg

Yapıda ve eşyalarda meydana gelen bozulmaları durdurabilmek amacıyla 2002–2007 yılları arasında kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmış, bu çalışmalarla birlikte yapının bir müzeden çok, kullanıldığı dönemi yansıtan bir ‘konut’ olarak sergilenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Restorasyon çalışması tamamlanan Atatürk Müze Köşkü 19 Nisan 2007’de tekrar ziyarete açılmıştır.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/20200322153302755_cumhurbaskanligi%20ataturk%20muze%20kosk%207.jpg

Rehber eşliğinde gezilen Atatürk Müze Köşkü’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün köşkteki yaşamının yansıtılması ve ziyaretçilere yaşamın devam ettiği bir ev içerisinde oldukları duygusunun yaşatılması amaçlanmıştır.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/20200322153252115_Cumhurbaskanligi%20Ataturk%20Muze%20Kosku%206.jpg

Atatürk Müze Köşkü Ziyaret Saatleri: Hafta içi telefon veya e-posta yolu ile randevu alınarak, hafta sonu, ulusal bayramlar ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nda 13:00-17:00 saatleri arasında randevu alınmaksızın ziyaret edilebilmektedir.

Atatürk Müze Köşkü Tatil Günleri: Pazartesi

Atatürk Müze Köşkü Giriş Ücreti: Ücretsiz

Kaynak: Müze Köşk Web Sitesi

Mehmetçik Anıtı

Sakarya Zaferi Mehmetçik Anıtı, Polatlı İlçesi’nin 6 kilometre batısında E–90 karayolu kenarında Kartal Tepe Mehmetçik anıtı yükselmektedir. 31 Ağustos 1921 gününden 12 Eylül 1921 gününe kadar düşmanın eline geçmesine rağmen düşmanın ilerlemesi süngü hucumlarıyla engellenen bir bölgedir.

Mehmetçik anıtı, heykeltıraş Doç. Dr. Sait Rüstem tarafından yapılmıştır. Kaidesiyle birlikte toplam 32 metrelik yüksekliğinde kendisi 22 metredir. 10 metrelik kaidesinin üzerinde 3×5 ebadında sekiz adet rölyef vardır. 

Kaynak: Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi

Kuğulu Park

Kavaklıdere semtinde yer alan bu park kuğuları ile ünlüdür. Havuzda kuğular ve ördekler parkın içinde gezinirler. Çocuk bahçesi ve kafeterya halkın hizmetindedir. Ankara merkezde yer alan bu park, muhteşem tabiatı ve ev sahipliği yaptığı kuğuları ile şehir dışından gelenlerin mutlaka görmek istedikleri bir durak olmanın haricinde Ankarılaların da stres attıklar, şehir içinde orman havası soludukları bir noktadır. Ankara’nın sembollerinden olan Kuğulu Park, özellikle kış aylarında kar yağışı ile doyumsuz manzalar, muhteşem görüntüler vermektedir.

Karagöl

Çubuk ve Kızılcahamam ilçeleri arasında, Yıldırım Dağı eteğinde, etrafı ormanlarla kaplı küçük ama çok derin bir krater gölüdür. Çevresinde spor yapma imkanı yanı sıra görülmeye değer yaylalar ve doğal alanlar mevcuttur. İşletme sahasında kampçıların çadır kurabilmeleri ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli yardımlar da yapılmaktadır. Burada konaklayan gezginler yakın çevredeki Yıldırım Evci Yaylası’nı ve buradaki gölü, Kışlacık Yaylası, Ayı Kayası, Aydost Dağı gibi doğal alanları da görebilirler. Yöreye ait doğal ürünlerin sunulduğu lokantada fırında patates, bal, tereyağı, yöresel turşu gibi ürünlerin yanı sıra, canlı alabalık, ızgara çeşitleri de bulunmaktadır. Yolu asfalt kaplı alan mesire yeri Ankara’dan 68 kilometre uzaklıkta, Çubuk İlçesi sınırları içindedir. Esenboğa Havalimanı yolundan Çubuk’a dönülür ve ilçe içinden Çubuk II Baraj yolu takip edilerek Kışlacık Köyü içinden geçilir ve göle ulaşılır. Burada bulunan küçük bir tesis 8 kişiye konaklama sağlayabilmektedir.

Gölbaşı Mogan Parkı

Ankara’nın 25 kilometre güneybatısında, Konya yolu üzerinde yer alan Mogan gölünün kıyısında plaj ve gazinoların yanı sıra lokanta ve kahveler yer alır. Sıcak yaz aylarında deniz özlemini bir parça da olsa gideren bir gezi ve mesire yeridir. Kıyısında bir yüzme havuzu olan göl, kayık gezileri için elverişlidir. Gol kenarında bulunan Mogan Park da Ankaralılar’ın eğlenip hoş vakit geçirdiği bir piknik alanıdır.

Atatürk Orman Çiftliği Müze Ve Sergi Salonu

Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve çocukluk günlerini geçirdiği Selanik şehrindeki evin benzeri olan Atatürk Evi, Ankara’da kendisi tarafından kurulan Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde yer alır. 10 Kasım 1981 tarihinde ziyarete açılmıştır. Binanın ölçüleri, içine konulan eşyaların ölçü, desen ve biçimleri Selanik’teki evin aynısı olup, yerleştirme düzeni de aslına uygun olarak yapılmıştır.

https://www.kulturportali.gov.tr/contents/images/20200322142040101_AOC_MUZE_VE_SERGI_SALONU_16_(Medium).jpg

Ev bodrum katı ile beraber üç katlıdır. Binaya arka kısımda yer alan taş merdivenli kapıdan girilir. Bodrum katında yönetim odası, kütüphane ve kiler bulunmaktadır. Üst katta bir sofa, misafir odası, sandık odası, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın odası, Atatürk’ün çalışma odası ve yatak odası vardır.

Atatürk Orman Çiftliği Müze ve Sergi Salonu Ziyaret Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

Atatürk Orman Çiftliği Müze ve Sergi Salonu Tatil Günleri: Pazartesi, Salı

Atatürk Orman Çiftliği Müze ve Sergi Salonu Giriş Ücreti: Ücretsiz

Anadolu Mimarlık Ve Mobilya Kültürel Miras Müzesi Ve Araştırma Merkezi

Ülkemizin ilk mimarlık ve mobilya müzesi olan Anadolu Mimarlık ve Mobilya Kültürel Miras Müzesi ve Araştırma Merkezi  25 Aralık 2008 tarihinde açılmıştır. 

Lodumlu Doğramacı caddesinde, Melik konağındadır. Bilkent’in ünlü Merik Konağı veya halk arasında bilinen ismi ile “Altın Köşk” tür.  Bu bina: Anadolu mimarisinin iç ve dış mekanlarında kullanılmış, simgeleşmiş 1000 adet form ve motiften ve 30 adet yapıdan (köşk, konak, saray, cami, ev) örnekler alınarak, zengin bir kültürel birikimin karışımı olarak tasarlanmıştır. 

Beypazarı Anadolu Açık Hava Müzesi Yaşayan Köy

Beypazarı’nda 2007 yılından bugüne Anadolu kültürünü yaşatmak, korumak ve gelecek kuşaklara tüm zenginliği ile miras bırakmak felsefesiyle sosyal girişimlerine devam eden kültür bilimci Dr. Zehra Sema Demir, Beypazarı özelinde, ülkemize üç önemli uygulamalı kültür müzesi kazandırmıştır. Dünyada pek çok örneği bulunan uygulamalı müzelerin ülkemizdeki ilk örneği olarak 2007 yılında faaliyete geçen “Yaşayan Müze”yi 2012 yılında açılan ve Türkiye’nin ilk, dünyanın üçüncü hamam müzesi olma unvanı taşıyan “Türk Hamam Müzesi” takip etmiştir. 2016 yılında açılan Beypazarı Anadolu Açık Hava Müzesi “Yaşayan Köy” ise Türkiye’de faaliyete geçen ilk uygulamalı açık hava müzesi olma gururunu yaşamaktadır.  Dr. Sema Demir aynı zamanda “Anadolu Değerleri Derneği”nin de kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir